ЕТАИ
Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од

-->

Програмски одбор

 1. Abousleman G. – ASU САД
 2. Akyokus S. – DU Турција
 3. Арсеновски С. - ФОН Скопје
 4. Арсов Г. – ФЕИТ Скопје
 5. Богданова С. – ФЕИТ Скопје
 6. Гавровски Ц. - ФЕИТ Скопје
 7. Гиновска М. – ФЕИТ Скопје
 8. Gokner I. C. – DU Тurkey
 9. Давчев Д. – ФИНКИ Скопје
 10. Десковски С. – ТФ Битола
 11. Зографски З. - SCSU САД
 12. Јаневски Т. – ФЕИТ Скопје ПО
 13. Јоргушески Љ. − ТНО Холандија
 14. Камиловски М. – ФЕИТ Скопје
 15. Карадимче А. – DELL САД
 16. Караџинов Љ. – ФЕИТ Скопје ПО
 17. Кафеџиски В. – ФЕИТ Скопје ПО
 18. Колемишевска-Гугуловска Т. – ФЕИТ Скопје
 19. Лазаревска Е. - ФЕИТ Скопје
 20. Лошковска С. – ФИНКИ Скопје
 21. Митровски Ц. – ТФ Битола
 22. Михајлов Д. – ФИНКИ Скопје
 23. Мурговски Н. – CTH, Шведска
 24. Нешков Т. - ТУ Бугарија
 25. Нешковиќ А. – ЕТФ Србија
 26. Pale P. – FER Хрватска
 27. Периќ З. - ЕФ Србија
 28. Перчинкова Б. – ЕУРМ Скопје
 29. Поповски Б. – ФЕИТ Скопје
 30. Susmann P. – NUARI САД
 31. Schares L. – IBM Research САД
 32. Sevgi L. – DU Турција
 33. Спасевска Х. – ФЕИТ Скопје
 34. Станковски Т. – LU, Обединето Кралство
 35. Стефанов А. – POLY САД
 36. Стојанов Г. – AUP Франција
 37. Стојановски Т. – УИНТ Охрид
 38. Тентов А. – ФЕИТ Скопје
 39. Ќосев Ј. – ФЕИТ Скопје
 40. Uyar E. – DEU Турција
 41. Хаџијски М. - БАН Бугарија
 42. Хаџи-Велков З. – ФЕИТ Скопје

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - СкопјеФакултет за електротехника и информациски технологии - СкопјеМакедонска секција на IEEEОддел за телекомуникации при македонската IEEE секцијаЗдружен оддел Кола и системи, Компјутациона интелигенција и Системи на управување - CAS/CIS/CS, при Македонската секција на IEEEОддел за инструментација и мерење при македонската IEEE секцијаОддел за процесирање на сигнали при македонската IEEE секцијаОддел за инженеринг во медицината и бијологијата при македонската IEEE секцијаfnsnfУниверзитет “Св. Климент Охридски” - БитолаТехнички факултет – БитолаИнженерска институција - СкопјеМинистерство за образование и наука